İklimlendirmede Buhar Aparey

Mantar üretimi tavuk çiftliği veya benzeri işletmelerin ısıtma çalışmalarında kullanılan buhar aparey bu konseptte yaygın şekilde kullandığımız özel bir sistemdir. Çalışma prensibi aslında tamamen ısıtmaya yönelik olduğundan bir bakıma bu alanda ihtiyaca yönelik tasarlanan ilave ekipman da diyebiliriz. Sıcak hava üreten sistemler içerisinde yer alan buhar aparey endüstriyel anlamda son derece önemli görevler üstleniyor. Tabii ısınma hedefleyen her yerde rastlayabileceğimiz bu sistem, aynı zamanda geniş alanlarda üretim yapan her tesis için uygun bir yapıda tasarlanıyor. Dilerseniz bu noktada konunun daha iyi anlaşılabilmesi için sistemin kullanım alanlarını biraz daha detaylı anlatalım.

Buhar Apareyi Fabrikalar ve Üretim Tesislerinde Kullanılabiliyor

Bu sisteme tek bir çerçeveden bakmak yanlış olacağından buhar apareyi kullanım alanlarını göz önüne alarak biraz daha detaylı anlatımına geçelim. Öncelikle hangi aparey söz konusu olursa olsun bir tipi bulunmak zorundadır. Örneğin boru veya kanat tipi, fan tipi, kapasitesi ve üfleme debisi gibi kriterler her biri değişik olduğundan seçilecek modelde bu kriterler doğrultusunda tespit edilmek durumundadır. Sistemin kullanıldığı ilk akla gelen yerlerin başında;

  • Fabrikalar
  • Atölye tarzında işletmeler
  • Alışveriş merkezleri
  • Her türlü üretim alanı
  • Büyük boyutlu hangarlar
  • Spor salonları
  • Büyük tesisler
  • Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın depolar

Geliyor. Bu nedenle sadece endüstriyel amaçlı bir ısınmadan veya buhar üretiminden söz etmek mümkün değildir. Tabii aparey sistemi denildiğinde birkaç farklı türüne rastlamak pekâlâ mümkündür. Sözgelimi radyal aparey buna iyi bir örnek teşkil ediyor.

Radyal Isıtıcı Aparey daha lokal alanlar için tercih ediliyor. Elbette aparey çeşitleri arasında yer alan radyal ısıtıcı aparey söz konusu olduğunda çok büyük tesisler aramaya gerek kalmıyor. Çünkü çok daha lokal ve küçük alanlarda bu ısıtıcı sistemi kullanılıyor. Dolayısıyla ısıya ihtiyacı duyulan her yerde bu tip sistemler görülebiliyor. Bu noktada bir yanlış anlaşılmanın hemen önüne geçmek istiyoruz. Buhar aparey sistemi buhar üretmeyi amaçlayan bir sistem değildir. Burada hedeflenen aslında ısıtılan buharın yaydığı ısıdan faydalanmaktadır. Durum böyle olunca herhangi bir nemlendirme işleminden bahsetmek mümkün değildir. Tabii takdir edersiniz ki pek çok modeli bulunan bu sistem ısıtılacak alanın büyüklüğüne göre boyutları değişen bir tercih gerektiriyor.