Serpantin Nasıl Kullanılır

Aslına bakarsanız direkt olarak bir mekanik içerisinde serpantin görev olarak ısının akışkanlığını yüzey ile uyumlu hale getirmek için kullanılıyor. Dolayısıyla serpantin nasıl kullanılır sorusunda aranması gereken yanıt bütün halinde değil de mineralin değişik formlarında sağladığı avantajlardır. Ağırlıkta ısıtıcı bir ekipman olarak nitelendirilen bu minerali;

  • Klima sistemlerinde
  • Tekstil makinelerinde
  • Kurutma makineleri
  • Su soğutucuları turbo
  • Şarj soğutucu sistemlerde
  • Yağ soğutucu
  • Hava soğutucu
  • Klima santral hava ısıtıcısı sistemlerinde

Görmemiz pekâlâ mümkündür. Çalışma prensibi bakımından ısı akışının daha fazla alanı etkilemesini sağlayan serpantin bugün için vazgeçilmez bir mineral olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii bu maddenin sağladığı katkılar düşünüldüğünde kullanıldığı cihazların da bir o kadar özel hale dönüştüğünü rahatlıkla ifade edebiliriz.

Serpantin Pek Çok Farklı Sistemde Yer Alabiliyor.

Şöyle düşünelim bu özel madde su ve atmosfer etkilerinin yani serin veya sıcak havanın olduğu her yerde bir artı değerdir diyebiliriz. Nitekim sıcak ya da soğuk su taşıyıcı borularda soğutma kulelerinde, ısı transferi gerektiren sistemlerde, sıcak su devirdaim sistemlerinde yine serpantin en etkili şekilde kendine yer buluyor.